Understanding the success of rural citizens' initiatives: Perspectives of founders

Erzsi de Haan, Tialda Haartsen, Sabine Meier, Dirk Strijker

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

5 Citaten (Scopus)
13 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)207-214
Aantal pagina's8
TijdschriftJournal of Rural Studies
Volume70
Vroegere onlinedatum6-dec-2017
DOI's
StatusPublished - aug-2019

Citeer dit