Understanding trait-based community assembly in tropical savannahs at different trophic levels

Alfons Leendert Derk van der Plas

Onderzoeksoutput

484 Downloads (Pure)

Samenvatting

Hoewel onderzoek tot veel nieuwe inzichten heeft gelijdt, geldt tegelijkertijd dat we nog nauwelijks kunnen voorspellen welke soorten wel of niet in een natuurgebied voorkomen. Er zijn twee mogelijke redenen waarom dit zo is. Ten eerste worden bij het onderzoek over het algemeen voedselrelaties tussen soorten genegeerd, terwijl het logisch zou zijn dat deze interacties vaak kunnen verklaren waarom een soort aan- of afwezig is in een gebied. Daarnaast focust men vaak op het bestuderen van slechts één proces dat van belang kan zijn: bijvoorbeeld de competitie tussen soorten. In werkelijkheid zijn er waarschijnlijk vaak meerdere processen (zoals competitie én trofische interacties) die tegelijkertijd invloed hebben op de vorming van ecologische gemeenschappen. Hier werd in Afrikaanse savannes onderzocht in hoeverre trofische interacties belangrijk zijn in het vormen van ecologische gemeenschappen van planten en insecten en hoe verschillende ecologische processen samen gemeenschappen vormen. Het bleek dat je de vorming van sprinkhanengemeenschappen niet kunt begrijpen zonder ook iets te weten over hun voedsel (grassengemeenschappen) en hun mogelijke concurrenten (hoefdieren zoals zebra’s). Verder bleek dat ondanks het feit dat er een aantal deterministische processen belangrijk zijn bij het vormen van ecologische gemeenschappen, het toch vooral stochastische processen zijn die bepalen welke soort je waar vindt. We moeten dus accepteren dat gemeenschapsecologie soms onvoorspelbaar is.
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Begeleider(s)/adviseur
  • Olff, Han, Supervisor
  • Smit, Christian, Co-supervisor
Datum van toekenning29-nov-2013
Plaats van publicatieGroningen
Uitgever
Gedrukte ISBN's9789036765770, 9789036765848
StatusPublished - 2013

Citeer dit