Underwater mortgages

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)636-638
Aantal pagina's3
TijdschriftTijdschrift voor Economische en Sociale Geografie
Volume105
Nummer van het tijdschrift5
DOI's
StatusPublished - dec.-2014

Citeer dit