UNDESCENDED TESTES AND PUBERTY - ORCHIOPEXY OR ORCHIECTOMY

RP ZWIERSTRA*, RP BLEICHRODT, AJH SUURMEYER

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)255-258
Aantal pagina's4
TijdschriftZeitschrift fur kinderchirurgie-Surgery in infancy and childhood
Volume39
Nummer van het tijdschrift4
StatusPublished - 1984

Citeer dit