Unexpected cause of iron deficiency detected by capsule endoscopy RESPONSE

A. Flierman*, J. J. Koornstra, R. K. Weersma

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: LetterAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)317-317
Aantal pagina's1
TijdschriftNetherlands Journal of Medicine
Volume67
Nummer van het tijdschrift9
StatusPublished - okt-2009

Citeer dit