Unexpected hemophagocytic syndrome in a post-cardiac surgery patient

Lisa Linthorst*, Heleen Aardema, Jaap E. Tulleken

*Corresponding author voor dit werk

  Onderzoeksoutput: LetterAcademicpeer review

  1 Citaat (Scopus)
  228 Downloads (Pure)
  Originele taal-2English
  Artikelnummer440
  Aantal pagina's1
  TijdschriftCritical Care
  Volume15
  Nummer van het tijdschrift5
  DOI's
  StatusPublished - 2011

  Citeer dit