Unexpected pathologic findings during skills training or assessment

PM Boendermaker*, J Pols, AJJA Scherpbier

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  4 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)1126-1126
  Aantal pagina's1
  TijdschriftAcademic Medicine
  Volume73
  Nummer van het tijdschrift11
  StatusPublished - nov.-1998

  Citeer dit