Unexpected progressive opacification of the ascending aorta during coronary angioplasty: Diagnostic and therapeutic sequelae

GAJ Jessurun, A.J. van Boven, R.M.H.J. Brouwer, RA Tio, P. den Heijer

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  5 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)540-543
  Aantal pagina's4
  TijdschriftJournal of invasive cardiology
  Volume9
  Nummer van het tijdschrift8
  StatusPublished - okt-1997

  Citeer dit