Unidirectional reconstitution of a secondary transport protein

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)1322
Aantal pagina's1
TijdschriftThe FASEB Journal
Volume11
Nummer van het tijdschrift9
StatusPublished - 1997

Citeer dit