Unique, like everywhere else: Review of Kiran Klaus Patel, The New Deal: A Global History

Timothy Jelfs*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademic

  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)380-381
  Aantal pagina's2
  TijdschriftTijdschrift voor Geschiedenis
  Volume131
  Nummer van het tijdschrift2
  StatusPublished - jun.-2018

  Citeer dit