Unlocking multiple histories of amateur media: from micro- to macro-histories

Susan Aasman*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademic

  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)157-166
  Aantal pagina's10
  TijdschriftScreen
  Volume61
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusPublished - 27-apr-2020

  Citeer dit