Unraveling structure and dynamics by confocal microscopy: From starch to organic semiconductors

Marianna Manca

Onderzoeksoutput

2733 Downloads (Pure)

Samenvatting

Confocale Laser Scanning Microscopie (CLSM) is een krachtige methode om morfologie en hoge ruimtelijke resolutie microscopie met elkaar te correleren omwille van de hoge resoluties die hiermee haalbaar zijn. De mogelijkheid om levend organisch materiaal te onderzoeken maakt CLSM ook een gangbare techniek in biologie en ook minder conventionele vakgebieden.
In deze thesis worden de eigenschappen en structuren van twee verschillende materialen onderzocht: amylose-lipide inclusie complexen in zetmeel granulen en organische bulk-heterojuncties.
De eigenschap van amylose om inclusie complexen te vormen met gast molecule is sinds lang een onderzoeksveld wat veel aandacht krijgt omwille van het fundamenteel karakter in de voedingsindustrie.
De interacties tussen amylose aanwezig in zetmeel granulen van verschillende botanische oorsprongen en van fluorescente lipofile moleculen ver beneden gelatinizatietemperatuur.
Door het combineren van CLSM en hoge ruimtelijke resolutie fotoluminescentie microscopie, is het mogelijk om de aanwezigheid van amylose in de periferiegebieden van zetmeel granulen te onderscheiden en een duidelijke optische fingerprint toe te kennen aan de amylose-lipide interacties. Door het uitvoeren van realtime CLSM-metingen, zijn we in staat om de dynamica van deze interacties te onderzoeken, met een nauwkeurigheid van een tiental seconden voor de tijd die nodig is voor deze processen om zich te volstrekken.
Charge-transfercomplex (CTS) emissie in organische bulk heterojuncties is aangetoond als een belangrijk energieverlies mechanisme: een beter begrip van dit recombinatieproces is fundamenteel voor de verbetering van organische zonnecellen.
De relatie tussen foto-fysische en morfologische eigenschappen van een prototypische organische bulk heterojunctie zijn onderzocht in mengsels van verschillende donor-acceptor verhoudingen, en tonen eenduidig de CTS emissie in microscopische gebieden waar de intermixing van de twee organische halfgeleiders groter is.
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
Begeleider(s)/adviseur
  • Loi, Maria, Supervisor
Datum van toekenning22-mei-2015
Plaats van publicatie[Groningen]
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-367-7883-1
Elektronische ISBN's978-90-367-7882-4
StatusPublished - 2015

Citeer dit