Het ontrafelen van de stellaire initiële massafunctie van elliptische sterrenstelsels met hiërarchisch Bayesiaans modelleren

Matthijs Dries

Onderzoeksoutput: Thesis fully internal (DIV)

419 Downloads (Pure)

Samenvatting

Wanneer nieuwe sterren gevormd worden, dan gebeurt dit volgens een bepaalde massaverdeling. Deze massaverdeling wordt de initiële massafunctie (IMF) genoemd. In algemene zin kan gesteld worden dat er veel meer lichte dan zware sterren worden gevormd. De laatste jaren is er steeds meer bewijs gekomen dat in de zwaarste sterrenstelsels van het heelal de verhouding tussen lage-massa sterren en hoge-massa sterren anders is dan in onze eigen Melkweg. Deze mogelijke variatie van de massaverdeling kan ons meer vertellen over het proces van stervorming en heeft consequenties voor andere onderzoeken binnen de sterrenkunde waarbij een zogenaamde ‘universele IMF’ wordt aangenomen. Het nauwkeurig bepalen van de stellaire massaverdeling en eventuele variaties hiervan is dan ook van groot belang voor de sterrenkunde.

In veraf gelegen sterrenstelsels kunnen we geen individuele sterren waarnemen. De stellaire massaverdeling van deze stelsels is hierdoor alleen indirect af te leiden. In dit proefschrift hebben we een nauwkeurig statistisch model ontwikkeld om de stellaire massaverdeling van onopgeloste sterrenstelsels te bepalen met behulp van spectroscopie. De resultaten van dit proefschrift bevestigen dat de zwaarste sterrenstelsels in het heelal een andere massaverdeling hebben dan de Melkweg. Onze resultaten laten zien dat de (relatieve) hoeveelheid hoge-massa sterren ongeveer constant is als functie van de massa van het sterrenstelsel. De (relatieve) hoeveelheid lage-massa sterren verander echter als functie van de massa van het sterrenstelsel, zodanig dat zwaardere sterrenstelsels meer lage-massa sterren bevatten.
Vertaalde titel van de bijdrageHet ontrafelen van de stellaire initiële massafunctie van elliptische sterrenstelsels met hiërarchisch Bayesiaans modelleren
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
Begeleider(s)/adviseur
  • Trager, Scott, Supervisor
  • Koopmans, Léon, Supervisor
Datum van toekenning6-apr-2018
Plaats van publicatie[Groningen]
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-94-034-0465-3
Elektronische ISBN's978-94-034-0464-6
StatusPublished - 2018

Citeer dit