Unruly urbanisation on Delhi's fringe: Changing patterns of land use and livelihood

J. Bentinck

  Onderzoeksoutput

  3624 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Unruly urbanisation on Delhi's fringe: Changing patterns of land use and livelihood'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Keyphrases

  Arts and Humanities