Unsafe testosterone-based dosing regimen of androgen deprivation therapy in patients with locally advanced or metastatic prostate cancer: a prematurely ended randomized controlled trial (MIDAS-trial)

Midas B. Mulder*, Erwin Birnie, Caroline van Dijck-van Boetzelaer, Gert-Jan van de Geijn, Egbert Boeve, Elsbeth M. Westerman, Paul Hamberg

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

43 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)539-543
Aantal pagina's5
TijdschriftACTA ONCOLOGICA
Volume60
Nummer van het tijdschrift4
Vroegere onlinedatum26-dec.-2020
DOI's
StatusPublished - 2021

Citeer dit