UNSC Resolution 1325 national action plans in Liberia and Sierra Leone: An analysis of gendered power relations in hybrid peacebuilding

Caitlin Ryan, Helen Basini

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  12 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  TijdschriftJournal of Intervention and Statebuilding
  Volume11
  Nummer van het tijdschrift2
  Vroegere onlinedatum20-jun.-2017
  DOI's
  StatusPublished - 2017

  Citeer dit