Untangling the Taphonomy of Charred Plant Remains in Ritual Contexts: Late Antique and Medieval Churches and Graves from Croatia

Kelly Reed*, Victor Ghica, Ana Smuk, Anita Dugonjić, Marija Mihaljević, Slavica Filipović, Jaqueline Balen

*Corresponding author voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
52 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Untangling the Taphonomy of Charred Plant Remains in Ritual Contexts: Late Antique and Medieval Churches and Graves from Croatia'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Arts and Humanities

Keyphrases