Untitled Reply

Ellen G. Driever, William Bernal, Ton Lisman*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: Comment/Letter to the editorAcademicpeer review

49 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)499-499
Aantal pagina's1
TijdschriftHepatology
Volume75
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusPublished - feb.-2022

Citeer dit