UNUSUAL CHEMICAL REACTIVITY OF A 1,3 H-SHIFTED ISOMER OF HEXAMETHYLBENZVALENE

RF HELDEWEG, H HOGEVEEN

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)2535-2538
Aantal pagina's4
TijdschriftTetrahedron Letters
Nummer van het tijdschrift29
StatusPublished - 1977

Citeer dit