Unveiling Adatoms in On-Surface Reactions: Combining Scanning Probe Microscopy with van’t Hoff Plots

Juan Carlos Moreno Lopez*, Alejandro Perez Paz, Stefano Gottardi, Leonid Solianyk, Jun Li, Leticia Monjas Gómez, Anna Hirsch, Duncan John Mowbray, Meike Stöhr*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
61 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)9847–9854
TijdschriftJournal of Physical Chemistry C
Volume125
Nummer van het tijdschrift18
DOI's
StatusPublished - 13-mei-2021

Citeer dit