Unwitting subjects of surveillance and the presumption of innocence

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

7 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)419-428
Aantal pagina's10
TijdschriftComputer Law & Security Review
Volume30
Nummer van het tijdschrift4
StatusPublished - aug-2014

Citeer dit