Unwitting subjects of surveillance and the presumption of innocence

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

12 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)419-428
Aantal pagina's10
TijdschriftComputer Law & Security Review
Volume30
Nummer van het tijdschrift4
StatusPublished - aug.-2014

Citeer dit