Up for grabs; trashing peroxisomes

Adabella van der Zand, Fulvio Reggiori, Fulvio Reggiori

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)2835-6
Aantal pagina's2
TijdschriftThe EMBO Journal
Volume31
Nummer van het tijdschrift13
DOI's
StatusPublished - 29-jun-2012
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit