Update on the Clinical Effect of Prophylactic Antibiotic Treatment for Acute Exacerbations in Patients with COPD: Systematic Review and Meta-Analysis

Yuanyuan Wang*, Zijp Tanja, Eelko Hak

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)367-367
TijdschriftPharmcoepidemiology and Drug Safety
Volume26
StatusPublished - aug-2017

Citeer dit