Updated European guidelines for Tourette syndrome: and now use them!

Pieter J. Hoekstra*, Veit Roessner

*Corresponding author voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
33 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)371-373
Aantal pagina's3
TijdschriftEuropean Child & Adolescent Psychiatry
Volume31
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusPublished - mrt.-2022

Citeer dit