Upper Airway Volumetric Changes on CBCT after Orthodontic Interventions: protocol for a systematic review

Ralph Steegman, Anne-Marie Renkema, Herman Verbeek, Adriaan Schoeman, Anne Marie Kuijpers-Jagtman, Yijin Ren*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademic

15 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
DOI's
StatusPublished - 4-apr.-2022

Citeer dit