Uptake and intracellular processing of targeted and nontargeted liposomes by rat Kupffer cells in vivo and in vitro

Gerrit L. Scherphof*, Jan Dijkstra, Halbe H. Spanjer, Johannes T. P. Derksen, Frits H. Roerdink

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  69 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)368-384
  Aantal pagina's17
  TijdschriftAnnals of the New York Academy of Sciences
  Volume446
  DOI's
  StatusPublished - 21-jun.-1985

  Citeer dit