Uptake kinetics and storage capacity of dissolved inorganic phosphorus and corresponding dissolved inorganic nitrate uptake in Saccharina latissima and Laminaria digitata (Phaeophyceae)

Alexander Lubsch*, Klaas R. Timmermans

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

16 Citaten (Scopus)
205 Downloads (Pure)

Zoekresultaten