Upward trend in number of injectable treatments in the Netherlands 2016-2019

Tom S. Decates*, Peter Velthuis, Danial Zarringam, Luca Bruin, Rutger H. Schepers, Berend van der Lei

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1-3
Aantal pagina's3
TijdschriftJournal of cosmetic dermatology
DOI's
StatusE-pub ahead of print - 19-jul-2021

Citeer dit