Urban and environmental planning in the UK

GJ Ashworth*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)501-502
Aantal pagina's2
TijdschriftEnvironment and planning c-Government and policy
Volume17
Nummer van het tijdschrift4
StatusPublished - aug-1999

Citeer dit