Urban planning in a changing world: The 20th century experience

H Voogd*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)173-174
Aantal pagina's2
TijdschriftUrban Studies
Volume39
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - jan-2002

Citeer dit