Urban Tourism, S. Page

G. J. Ashworth*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademic

  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)391
  Aantal pagina's1
  TijdschriftApplied Geography
  Volume15
  Nummer van het tijdschrift4
  StatusPublished - okt-1995

  Citeer dit