URINARY-EXCRETION OF ANDROGEN METABOLITES, COMPARISON WITH EXCRETION OF RADIOACTIVE METABOLITES AFTER INJECTION OF [TESTOSTERONE-4-C-14 - INFLUENCE OF AGE

JP DESLYPERE*, PW WIERS, A SAYED, A VERMEULEN

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  16 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)265-272
  Aantal pagina's8
  TijdschriftActa endocrinologica
  Volume96
  Nummer van het tijdschrift2
  StatusPublished - 1981

  Citeer dit