Urine albumin excretion and the risk of incident atrial fibrillation: predictive or aetiological relevance?

Ali Abbasi*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  1 Citaat (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)561
  Aantal pagina's1
  TijdschriftEuropace
  Volume20
  Nummer van het tijdschrift3
  DOI's
  StatusPublished - mrt-2018

  Citeer dit