US aid, US educated leaders and economic ideology

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)
119 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)244-257
TijdschriftEuropean Journal of Political Economy
Volume55
Vroegere onlinedatum1-feb-2018
DOI's
StatusPublished - dec-2018

Citeer dit