Use it or Lose it - First Language Attrition and the In-Between Position of Immigrants

28305 Prescher

Onderzoeksoutput: ChapterAcademic

Originele taal-2Dutch
TitelArtikelen van de Vijfde sociolinguistische conferentie in Lunteren
RedacteurenT Koole, J. Nortier, B. Tahitu
Plaats van productieDelft
UitgeverijEburon
Pagina's392 - 405
Aantal pagina's14
StatusPublished - 2006

Citeer dit