Gebruik van auto-injectoren voor adrenaline door niet-medische professionals bij kinderen met ernstige allergische reactie op voeding.

S.J. Pecht, A. Rorije, Joppe Vodegel*, Joyce Cooten, van, Tina van der Velde, Bertine M.J. Flokstra-de Blok, Aline Sprikkelman

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Vertaalde titel van de bijdrageUse of adrenaline auto-injectors by non-medical profesionals in children with a severe allergic reaction to food.
Originele taal-2Dutch
Artikelnummer1
Pagina's (van-tot)11-16
Aantal pagina's6
TijdschriftNederlands tijdschrift voor allergie, astma en klinische immunologie
StatusPublished - 1-feb-2021

Citeer dit