Use of Data from Predictive Tests following Fetoscopic Endoluminal Tracheal Occlusion for Congenital Diaphragmatic Hernia

H. C. M. L. Rodrigues*, J. Deprest, R. Cruz-Martinez, P. P. van den Berg

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: LetterAcademicpeer review

217 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)261-262
Aantal pagina's2
TijdschriftFetal Diagnosis and Therapy
Volume29
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusPublished - 2011

Citeer dit