USE OF ENDOPROTEINASE LYS-C FROM LYSOBACTER-ENZYMOGENES IN PROTEIN-SEQUENCE ANALYSIS

PA JEKEL, WJ WEIJER, JJ BEINTEMA

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  91 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)347-354
  Aantal pagina's8
  TijdschriftAnalytical Biochemistry
  Volume134
  Nummer van het tijdschrift2
  StatusPublished - 1983

  Citeer dit