USE OF LIPOSOMES TO FACILITATE UPTAKE OF EXTERNAL SUBSTANCES BY LIVING CELLS - POSSIBLE THERAPEUTIC APPLICATIONS

GL SCHERPHOF, FH ROERDINK, J ZBOROWSKI

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  12 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)508-510
  Aantal pagina's3
  TijdschriftHistochemical journal
  Volume7
  Nummer van het tijdschrift6
  StatusPublished - 1975

  Citeer dit