USE OF MONOCLONAL-ANTIBODIES FOR DETECTION AND THERAPY OF CARCINOMAS

H HAISMA*, J HILGERS

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)358-361
Aantal pagina's4
TijdschriftEuropean journal of obstetrics gynecology and reproductive biology
Volume19
Nummer van het tijdschrift6
StatusPublished - 1985

Citeer dit