USE OF MULTIVARIATE STATISTICS IN ANALYZING THE IMAGES OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES

M VANHEEL*, J FRANK

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

523 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)187-194
Aantal pagina's8
TijdschriftUltramicroscopy
Volume6
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - 1981

Citeer dit