Using computers in the translation of literary style. Challenges and opportunities by Roy Youdale, London and New York, Routledge, 2020, 242 p. ISBN 9780367131233 / 9780429030345

Raluca Tanasescu*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademic

81 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)116-118
Aantal pagina's3
TijdschriftTranslation Studies
Volume14
Nummer van het tijdschrift1
Vroegere onlinedatum5-feb-2020
DOI's
StatusPublished - 2021

Citeer dit