Using Structural Equation Modeling to analyze handwriting of children and youth with Autism Spectrum Disorder

Nellie van den Bos*, Suzanne Houwen, Marina Schoemaker, Sara Rozenblum

*Corresponding author voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

61 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Using Structural Equation Modeling to analyze handwriting of children and youth with Autism Spectrum Disorder'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Keyphrases

Psychology