Usucapio a domino en actio Publiciana naar Romeins en Nederlands recht

OnderzoeksoutputAcademic

106 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)27-45
Aantal pagina's19
TijdschriftGroninger Opmerkingen en Mededelingen
VolumeXXVII
StatusPublished - 2010
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit