Uterine Artery Embolization Versus Hysterectomy in the Treatment of Symptomatic Uterine Fibroids: 10 Years' Outcomes From the Randomized EMMY Trial EDITORIAL COMMENT

Annefleur M. de Bruijn*, Willem M. Ankum, Jim A. Reekers, Erwin Birnie, Sanne M. van der Kooij, Nicole A. Volkers, Wouter J. K. Hehenkamp

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)653-655
Aantal pagina's4
TijdschriftObstetrical & Gynecological Survey
Volume71
Nummer van het tijdschrift11
DOI's
StatusPublished - nov-2016

Citeer dit