UTILITY AND MORALITY

S LINDENBERG*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

31 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)450-468
Aantal pagina's19
TijdschriftKyklos
Volume36
Nummer van het tijdschrift3
StatusPublished - 1983

Citeer dit