Utility of genetics for risk stratification in paediatric dilated cardiomyopathy

J. C. Herkert, M. H. van der Meulen, S. L. den Boer, J. du Marchie Sarvaas, N. Blom, A. D. J. ten Harkel, H. M. P. J. Breur, L. A. J. Rammeloo, R. Tanke, C. Marcelis, I. M. B. H. van de Llaar, J. M. A. Verhagen, A. Baas, A. Sammani, I. Christiaans, D. Q. C. M. Barge-Schaapveld, R. H. Lekanne Dit Deprez, J. P. van Tintelen, M. Dalinghaus

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)267-268
Aantal pagina's2
TijdschriftEuropean Journal of Human Genetics
Volume28
Nummer van het tijdschriftSUPPL 1
StatusPublished - dec-2020

Citeer dit