UTILIZATION OF AMINO-ACIDS AS ENERGY SUBSTRATES BY 2 MARINE DESULFOVIBRIO STRAINS

AJM STAMS, TA HANSEN, GW SKYRING

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  30 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)11-15
  Aantal pagina's5
  TijdschriftFEMS Microbial Ecology
  Volume31
  Nummer van het tijdschrift1
  StatusPublished - 1985

  Citeer dit