UTILIZATION OF DIPEPTIDES BY LACTOCOCCUS-LACTIS SSP CREMORIS

A VANBOVEN, WN KONINGS

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  13 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)535-542
  Aantal pagina's8
  TijdschriftBIOCHIMIE
  Volume70
  Nummer van het tijdschrift4
  StatusPublished - apr-1988

  Citeer dit