Utopian Landscapes and Ecstatic Journeys: Friedrich Nietzsche, Hermann Hesse, and Mircea Eliade on the Terror of Modernity

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  6 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)78-102
  Aantal pagina's25
  TijdschriftNumen
  Volume1
  Nummer van het tijdschrift57
  StatusPublished - 2010

  Citeer dit